Football - Women

Pools

 • Pool A

  Teams UTSUOWWSCSUMQU Total Pool Results
  ScorePtsScorePtsScorePtsScorePtsScorePts For Agst Tot Pts Position Team
  UTS 9-0 3 4-1 3 0-0 2 14-0 3 27 1 11 1 UTS
  UOW 0-9 1 0-3 1 0-3 1 1-3 1 1 18 4 2 WS
  WS 1-4 1 3-0 3 6-0 3 5-0 3 15 4 10 3 CSU
  CSU 0-0 2 3-0 3 0-6 1 1-0 3 4 6 9 4 MQU
  MQU 0-14 1 3-1 3 0-5 1 0-1 1 3 21 6 5 UOW
 • Pool B

  Teams UNSWUONANUSUCSGUNEUC Total Pool Results
  ScorePtsScorePtsScorePtsScorePtsScorePtsScorePts For Agst Tot Pts Position Team
  UNSW 2-2 2 12-0 3 4-0 3 5-0 3 2-0 3 25 2 14 1 UNSW
  UON 2-2 2 7-0 3 8-0 3 2-0 3 3-0 3 22 2 14 2 UON
  ANU 0-12 1 0-7 1 0-4 1 0-4 1 0-4 1 0 31 5 3 SUCSG
  SUCSG 0-4 1 0-8 1 4-0 3 2-1 3 1-0 3 7 13 11 4 UC
  UNE 0-5 1 0-2 1 4-0 3 1-2 1 0-0 2 5 9 8 5 UNE
  UC 0-2 1 0-3 1 4-0 3 0-1 1 0-0 2 4 6 8 6 ANU
 • Pool C

  Teams UTSWSCSUUNSWUONSUCSG Total Pool Results
  ScorePtsScorePtsScorePtsScorePtsScorePtsScorePts For Agst Tot Pts Position Team
  UTS 4-1 3 4-0 3 0-0 2 3-2 3 2-0 3 13 3 14 1 UTS
  WS 1-4 1 2-0 3 0-0 2 2-3 1 3-0 3 8 7 10 2 UON
  CSU 0-4 1 0-2 1 0-2 1 0-1 1 2-0 3 2 9 7 3 UNSW
  UNSW 0-0 2 0-0 2 2-0 3 0-1 1 4-0 3 6 1 11 4 WS
  UON 2-3 1 3-2 3 1-0 3 1-0 3 10-0 3 17 5 13 5 CSU
  SUCSG 0-2 1 0-3 0 0-2 1 0-4 1 0-10 1 0 21 4 6 SUCSG
 • Pool D

  Teams MQUUNEUOWANUUC Total Pool Results
  ScorePtsScorePtsScorePtsScorePtsScorePts For Agst Tot Pts Position Team
  MQU 0-2 1 0-0 2 7-0 3 1-2 1 8 4 7 1 UOW
  UNE 2-0 3 0-1 1 6-0 3 2-0 3 10 1 10 2 UNE
  UOW 0-0 2 1-0 3 6-0 3 1-0 3 8 0 11 3 UC
  ANU 0-7 1 0-6 1 0-6 1 1-2 1 1 21 4 4 MQU
  UC 2-1 3 0-2 1 0-1 1 2-1 3 4 5 8 5 ANU

Finals

11th

11th
Pool D 5th vs
TeamANUvs[Bye]
Score00

9th/10th

9th/10th
Pool D 3rd vs Pool D 4th
TeamUCvsMQU
Score

7th/8th

7th/8th
Pool D 1st vs Pool D 2nd
TeamUOWvsUNE
Score

5th/6th

5th/6th
Pool C 5th vs Pool C 6th
TeamCSUvsSUCSG
Score

Bronze

Bronze
Pool C 3rd vs Pool C 4th
TeamUNSWvsWS
Score

Gold

Gold
Pool C 1st vs Pool C 2nd
TeamUTSvsUON
Score